Warning: The magic method Preloader_Plus\Preloader_Plus::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/inc/preloader-plus.php on line 94

Warning: The magic method Preloader_Plus_Pro\Preloader_Plus_Pro::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/preloader-plus-pro/inc/preloader-plus-pro.php on line 59

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/inc/preloader-plus.php:94) in /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/inc/preloader-plus.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/inc/preloader-plus.php:94) in /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/themes/page-builder-framework/functions.php on line 181
Wiedza | Kancelaria prawna Lex Patronum
Jak skutecznie odwołać darowiznę?

Jak skutecznie odwołać darowiznę?

Jak skutecznie odwołać darowiznę? Umowa darowizny sporządzana w formie aktu notarialnego jest jedną z najczęściej zawieranych umów w polskim obrocie prawnym. Z uwagi na swój szczególny charakter i cel ustawodawca przewidział możliwość jej odwołania przy spełnieniu szeregu warunków. Oprócz warunku formalnego jakim jest złożenie oświadczenia o odwołaniu darowizny w formie pisemnej, złożonego wobec obdarowanego, pierwszą[…]

Jak złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Jak złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Jak złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gdy mamy wątpliwości co do tego czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swojej decyzji prawidłowo ustalił wysokość renty bądź emerytury, czy też niezgodnie z przepisami odmówił nam prawa do wymienionych świadczeń, przysługuje nam jako ubezpieczonym prawo odwołania się od decyzji do odpowiedniego sądu. Właściwym organem do którego[…]

Czy na pełnoletnie dziecko należy płacić alimenty?

Czy na pełnoletnie dziecko należy płacić alimenty?

Czy na pełnoletnie dziecko należy płacić alimenty? W powszechnej opinii panuje błędne przekonanie, iż z chwilą osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko rodzice nie muszą już opłacać na nie alimentów.Zauważyć należy, iż obowiązek regulowania alimentów nie kończy się w żadnym określonym czasie. W polskim prawie rodzinnym nie ma żadnej podstawy prawnej z której można by wywodzić, że z[…]

Oszustwo metodą na wnuczka – jak złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Oszustwo metodą na wnuczka – jak złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Oszustwo metodą na wnuczka – jak złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Lawinowo rośnie w Polsce liczba seniorów pokrzywdzonych w wyniku oszustwa tzw. metodą na wnuczka. Przestępcy posługują się coraz bardziej wyrafinowanymi metodami mającymi na celu wyłudzenie pieniędzy od osób w podeszłym wieku. Przestępcy posługują się różnymi technikami mającymi uwiarygodnić ich, jako kogoś z kręgu członków[…]

Zasiedzenie

Zasiedzenie

Zasiedzenie Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności zarówno ruchomości jak i nieruchomości uwarunkowanym z upływem czasu. W zależności czy mamy do czynienia z ruchomością lub nieruchomością czas wymagany do zasiedzenia znacząco się różni. Zasiedzenie następuje z mocy prawa, po spełnieniu ustawowych przesłanek. Najczęściej w obrocie prawnym występuje zasiedzenie nieruchomości, gdyż to właśnie nieruchomości[…]

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Przyjęcie i odrzucenie spadku Po stronie Spadkobiercy leży decyzja dotycząca sposobu przyjęcia spadku. Można tego dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia w którym Spadkobierca dowiedział się o podstawie powołania do spadku, czyli najczęściej o śmierci Spadkodawcy. Spadek można przyjąć przed sądem lub przed notariuszem. Najkorzystniejszym sposobem przejęcia spadku jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza,[…]

Gdy nie masz dostępu do drogi publicznej

Gdy nie masz dostępu do drogi publicznej

Gdy nie masz dostępu do drogi publicznej W przypadku, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, lub do należących do niej budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej czyli drogi koniecznej. Instytucja ta uregulowana jest przepisami kodeksy cywilnego. Warto pamiętać, że przeprowadzenie drogi koniecznej nieodłącznie[…]

Formy zawarcia umowy – co gdy zmuszono nas do zawarcia umowy umowa zawarta pod wpływem błędu

Formy zawarcia umowy – co gdy zmuszono nas do zawarcia umowy umowa zawarta pod wpływem błędu

Formy zawarcia umowy – co gdy zmuszono nas do zawarcia umowy umowa zawarta pod wpływem błędu Przez formę czynności prawnych należy rozumieć sposób, w jaki wola dokonania i sama czynność prawna wyrażana jest na zewnątrz. Zgodnie z kodeksem cywilnym wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona w dowolny sposób i przez każde zachowanie, z[…]

Jak nie stracić na spadku?

Jak nie stracić na spadku?

Jak nie stracić na spadku? Spadek otwiera się chwili śmierci spadkodawcy. Jednym ze sposobów uniknięcia długów spadkowych jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jednak taki sposób przyjęcia spadku nie polega na przyjęciu samych aktywów spadkowych. Przyjmujemy również długi jednak nie odpowiadamy za długi przekraczające wartość aktywów spadku. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza może nastąpić na[…]

Własność – prawo do pożytków z rzeczy (spory z sąsiadem)

Własność – prawo do pożytków z rzeczy (spory z sąsiadem)

Własność – prawo do pożytków z rzeczy (spory z sąsiadem) Prawo własności jest najszerszym prawem rzeczowym. Daje nam możliwość korzystania i rozporządzania rzeczą zgodnie z jej społeczno – gospodarczym przeznaczeniem. Korzystanie z rzeczy polega na prawie do posiadania, używania i pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy oraz dysponowanie nią. Pożytki rzeczy dzielimy na pożytki:[…]

Łamanie przepisów pracy przez pracodawcę

Łamanie przepisów pracy przez pracodawcę

Łamanie przepisów pracy przez pracodawcę Zdarza się bardzo często, ze pracodawca łamie przepisy prawa pracy, niejednokrotnie z premedytacją, a niejednokrotnie nieświadomie. Kodeks pracy zawiera katalog sytuacji, w których pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, która jest surowa, gdyż kara grzywny wynosi od tysiąca do 30 tysięcy złotych. Kara taka może zostać nałożona na pracodawcę lub[…]

Jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy czyli pierwsze kroki przyszłego pracodawcy

Jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy czyli pierwsze kroki przyszłego pracodawcy

Zatrudnianie Cudzoziemców Jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy czyli pierwsze kroki przyszłego pracodawcy Będąc pracodawcą musimy zdawać sobie sprawę z faktu, iż zatrudnienie obywatela Ukrainy nie następuje bez wypełnienia szeregu, nie rzadko skomplikowanych kroków prawnych. Potencjalny pracodawca (lub podmiot występujący w jego imieniu) którego celem jest zatrudnienie obywatela Ukrainy (na zbliżonych zasadach prawnych zatrudnia się obywateli[…]

Zmiana pracodawcy w trakcie wyrabiania zezwolenia

Zmiana pracodawcy w trakcie wyrabiania zezwolenia

Legalizacja pobytu w Polsce Zmiana pracodawcy w trakcie wyrabiania zezwolenia Czy osoba będąca w trakcie ubiegania się o pobyt czasowy w Polsce z dostępem do rynku pracy może zmienić pracodawcę w trakcie postępowania ? Czy wymaga to rozpoczęcia nowego postępowania bądź czy możemy zrobić to w trakcie obecnie trwającego ? Cudzoziemiec , który złożył wniosek[…]

Możliwość wyjazdu z Polski​

Możliwość wyjazdu z Polski​

Legalizacja pobytu w Polsce Możliwość wyjazdu z Polski Czy osoba ubiegająca się o pobyt czasowy w Polsce na podstawie pieczątki wbitej do paszportu bądź potwierdzenia złożenia wniosku w urzędzie może wyjechać poza Polskę i do niej wrócić jeżeli legalny pobyt w Polsce na podstawie wizy bądź paszportu biometrycznego się skończył ? Jeżeli wniosek o udzielenie[…]

Małżeństwo z obywatelem RP a ubieganie się o obywatelstwo”

Małżeństwo z obywatelem RP a ubieganie się o obywatelstwo”

Legalizacja pobytu w Polsce Małżeństwo z obywatelem RP a ubieganie się o obywatelstwo” Samo wstąpienie w związek małżeński z obywatelem RP nie jest samodzielną podstawą do ubiegania się o obywatelstwo Polski. Jeżeli jesteśmy jednak małżonkiem/małżonką Polaka procedura przyznania nam obywatelstwa podlega znacznemu uproszczeniu i przyśpieszaniu. Niemniej jednak, cudzoziemiec musi wykazać wobec wojewody właściwego ze względu[…]

Scroll to Top Call Now Button