Oszustwo metodą na wnuczka – jak złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Lawinowo rośnie w Polsce liczba seniorów pokrzywdzonych w wyniku oszustwa tzw. metodą na wnuczka. Przestępcy posługują się coraz bardziej wyrafinowanymi metodami mającymi na celu wyłudzenie pieniędzy od osób w podeszłym wieku. Przestępcy posługują się różnymi technikami mającymi uwiarygodnić ich, jako kogoś z kręgu członków rodziny lub przyjaciół osób pokrzywdzonych. Cały proceder inicjowany jest najczęściej rozmową telefoniczną bądź bezpośrednią wizytą przeprowadzaną przez osobę podającą się za kogoś z bliskiego otoczenia seniora. Przestępcy często wykorzystują książki telefoniczne, z których wybierają osoby o imionach często występujących u osób starszych a następnie dzwonią na wybrany numer telefonu. Rozmowa prowadzona jest w taki sposób, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane, pozwalające przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą rozmową. W rozmowie przestępca prosi o udzielenie pilnej pożyczki, na potrzeby rzekomo pokrzywdzonego członka rodziny seniora. Gdy oszustowi udaje się nakłonić seniora do udzielenia pożyczki informuje, że nie będzie mógł osobiście odebrać pieniędzy i podaje sposób przekazania gotówki lub kosztowności innej osobie. Przestępcom chodzi o to, aby skłonić ofiarę do przekazania pieniędzy nieznajomemu, mimo że będzie widziała oszusta po raz pierwszy w życiu. Jeśli jesteśmy pewni, iż padliśmy ofiarą oszusta należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w najbliższej jednostce policji lub prokuraturze. Zawiadomienie może zostać złożone zarówno w formie ustnej jak i pisemnej lecz obligatoryjnie powinno zawierać następujące elementy:
  • imię i nazwisko pokrzywdzonego,
  • nazwiska rodziców oraz panieńskie nazwisko matki,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • numer PESEL oraz numer i serię dowodu osobistego.
Nie ma żadnego terminu, w jakim można złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Należy jednak pamiętać, że po upływie określonego w ustawie czasu, organy nie będą mogły podjąć postępowania ze względu na przedawnienie ścigania poszczególnych kategorii przestępstw ze względu na ustawowo określone ustanie karalności przestępstwa. Jeżeli chcemy odpowiednio aktywnie uczestniczyć w całym procesie karnym warto uzyskać pomoc wykwalifikowanego prawnika, którego wiedza pozwoliłaby nam na pełne wykorzystanie naszych praw jako pokrzywdzonego.
Scroll to Top Call Now Button