Warning: The magic method Preloader_Plus\Preloader_Plus::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/inc/preloader-plus.php on line 94

Warning: The magic method Preloader_Plus_Pro\Preloader_Plus_Pro::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/preloader-plus-pro/inc/preloader-plus-pro.php on line 59

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/inc/preloader-plus.php:94) in /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/inc/preloader-plus.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/plugins/preloader-plus/inc/preloader-plus.php:94) in /home/klient.dhosting.pl/lexpatronum/lexpatronum.pl-ei4u/public_html/wp-content/themes/page-builder-framework/functions.php on line 181
Przyjęcie i odrzucenie spadku | Kancelaria prawna Lex Patronum

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Po stronie Spadkobiercy leży decyzja dotycząca sposobu przyjęcia spadku. Można tego dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia w którym Spadkobierca dowiedział się o podstawie powołania do spadku, czyli najczęściej o śmierci Spadkodawcy. Spadek można przyjąć przed sądem lub przed notariuszem. Najkorzystniejszym sposobem przejęcia spadku jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, które polega na tym że komornik sądowy dokonuje spisu inwentarza, czyli spisu przedmiotów wchodzących w skład spadku. Odpowiedzialność spadkobiercy zostaje wówczas ograniczona do wartości czynnej spadku, czyli odpowiedzialność za długi Spadkodawcy obarcza nas tylko i wyłącznie do wartości (wysokości) – aktywów spadku.
Można również przyjąć spadek wprost, wówczas Spadkobierca przyjmuje spadek bez ograniczeń, czyli w konsekwencji odpowiada całym swoim majątkiem. W sytuacji, gdy wiadomym jest, że Spadkodawca zostawił po sobie wysokie długi i nawet przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza będzie dla nas niekorzystne najwygodniej jest odrzucić spadek, wówczas Spadkobierca rezygnuje z dziedziczenia. Jego rolę mogą przyjąć jego zstępni, dlatego warto pamiętać, że nasze dzieci winny również taki spadek odrzucić, gdyż odrzucenie spadku powoduje powołanie do niego dalszych krewnych spadkodawcy. Osoba, która odrzuciła spadek nie otrzymuje żadnego majątku, ale też nie odpowiada za długi. Zdarzyć się może wierzyciele Spadkodawcy mogą żądać, aby odrzucenie spadku było bezskuteczne wobec nich. Żądanie to wierzyciel ma prawo zgłosić w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o odrzuceniu, ale nie później niż 3 lata po nim.
Jeżeli Spadkobierca nie złożył żadnego oświadczenia w przedmiocie odrzucenia czy przyjęcia spadku uznaje się, że spadkobierca przyjął spadek wprost, czyli, że zgodził się na proste przyjęcie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy mamy do czynienia osobą niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych, osobą, co, do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osobą prawną. Wówczas przyjmuje się, że dokonano nabycia z dobrodziejstwem inwentarza. Ustawodawca przewiduje sytuację, gdy jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas przyjmujemy, że także reszta spadkobierców przejęła go w takiej formie, pomimo że nie złożyli oni żadnego oświadczenia.

Aby uniknąć kłopotów związanych z całym postępowaniem spadkowym, w sytuacji gdy z góry wiadomo o długach „przyszłego” Spadkodawcy, i gdy nie ma nadziei na poprawę jego sytuacji finansowej, prawnicy Kancelarii Lex Patronum z siedzibą w Krakowie radzą aby zrzec się spadku. Dokonuje się tego przed śmiercią Spadkodawcy. Jest to korzystne gdyż zrzekając się spadku nasze dzieci nie będą wówczas dziedziczyły po niewypłacalnym krewnym.

Scroll to Top Call Now Button