Jak nie stracić na spadku?

Spadek otwiera się chwili śmierci spadkodawcy. Jednym ze sposobów uniknięcia długów spadkowych jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jednak taki sposób przyjęcia spadku nie polega na przyjęciu samych aktywów spadkowych. Przyjmujemy również długi jednak nie odpowiadamy za długi przekraczające wartość aktywów spadku. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza może nastąpić na trzy sposoby:
  • poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem lub notariuszem,
  • z mocy prawa w stosunku do osób nie mających zdolności do czynności prawnej, albo do osób, co do których istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnia, albo do osoby prawnej.
  • z mocy prawa, wobec tych spadkobierców, którzy nie złożyli oświadczenia, gdy przynajmniej jeden z nich przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Ważnym jest aby zachować termin, mamy na to sześć miesięcy od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania, czyli zazwyczaj od momentu dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy.

Po śmierci spadkodawcy możemy również w całości odrzucić spadek, w takim wypadku traktowani jesteśmy jak osoba która nie dożyła spadku i nie dziedziczymy długów ani aktywów po zmarłym. Mamy na to również sześć miesięcy od momentu, gdy dowiemy się o swoim prawie do spadku. Aby odrzucić spadek należy złożyć przed notariuszem lub Sądem oświadczenie o odrzuceniu spadku, jednak warto pamiętać, że gdy odrzucamy spadek po zmarłym a posiadamy dzieci, to i one winny spadek odrzucić, gdyż spadek który odrzuciliśmy przypadnie naszym dzieciom.
Jeżeli wiemy już za życia spadkodawcy o jego zadłużeniach to warto spisać umowę z przyszłym spadkodawcą tzw. umowę zrzeczenia się dziedziczenia. Umowa taka spisywana jest przed notariuszem i ma formę aktu notarialnego. Jest to bardzo korzystne, gdyż zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje naszych zstępnych (dzieci), i dzięki jednej czynności mamy pewność, że nasze dzieci nie nabędą żadnych długów. Natomiast gdy chcemy aby umowa o zrzeczenie się dziedziczenia obejmowała tylko nas, to należy wprowadzić stosowny zapis.
Scroll to Top Call Now Button