9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia od Pon. - Pt.

+48 535 882 478

Umów się na konsultację

Facebook

Fundacja

Kontakt

Szukaj

Kompleksowa pomoc w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu i pracy obcokrajowca na terenie Polski.

Świadczymy fachowe doradztwo przy ubieganiu się o uzyskanie karty tymczasowego jak i stałego pobytu czasowego w Polsce.

Zajmujemy się przygotowywaniem zezwoleń na pracę dla obcokrajowców. Pomagamy również w uzyskaniu zaproszeń dla partnerów biznesowych za granicy.

Kompleksowe usługi związane z obsługą prawną przedsiębiorstw oraz innych podmiotów.

Sprawnie i rzetelnie przeprowadzimy proces rejestracji Twojej spółki. Możesz nam zaufać.

Dodatkowe usługi w których Lex Patronum Kancelaria Prawna udziela pomocy.

Potrzebujesz pomocy prawnej w celu zalegalizowania pobytu w Polsce?

LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE

Lex Patronum Kancelaria Prawna udziela kompleksowej pomocy w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu i pracy cudzoziemca na terenie Polski. Nasza praca polega na skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, ich wypełnieniu i złożeniu do odpowiednich instytucji państwowych. Zakończenie naszego zadania ma miejsce w momencie otrzymania przez naszego klienta pozytywnej decyzji o możliwości zatrudnienia pracownika.

UZYSKIWANIE KARTY POBYTU W POLSCE

Udzielamy pomocy w uzyskaniu Karty Pobytu, dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca podczas jego legalnego przebywania na terenie Polski. Świadczymy fachowe doradztwo przy ubieganiu się o uzyskanie karty tymczasowego jak i stałego pobytu czasowego w Polsce.

Nasza oferta skierowana jest do:

 

Pracujących na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia

Z naszą pomocą kartę pobytu otrzyma każdy cudzoziemiec posiadający zatrudnienie w Polsce w postaci umowy o pracę lub umowy zlecenia, który spełnia wszystkie wymogi formalne. Na podstawie posiadanych, koniecznych do ubiegania się o kartę pobytu dokumentów oraz zaświadczeń, wystąpimy w imieniu naszego klienta o kartę pobytu, i będziemy monitorować na bieżąco jego status aż do jej wydania.

 

Prowadzących działalność gospodarczą

W oparciu o dokumenty firmowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Dla osób uczących się 

Pomagamy osobom rozpoczynającym lub kontynuującym edukację w polskich placówkach oświatowych uzyskać kartę pobytu na podstawie dokumentów pochodzących ze szkół oraz uczelni wyższych.

 

W oparciu o zatrudnienie małżonka

Jeżeli jeden z małżonków posiada stałą pracę i spełnia określone wymagania finansowe a   jego partner / partnerka nie pracuje można starać się dla niego / jej o przyznanie mu karty pobytu na podstawie dochodów osoby pracującej.

 

Dla dzieci

Jeżeli dzieci przebywają na terenie Polski wraz z rodzicem mogą one się także starać o pobyt czasowy pozostając na utrzymaniu rodzica.

Inne powody ze względu na:

 

 • Wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych
 • Okoliczności związane z byciem ofiarą handlu ludźmi
 • Okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przedłużenie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na pracę sezonową

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO

Z naszą pomocą na pobyt rezydenta długoterminowego otrzyma każdy cudzoziemiec który:

 

 • Przebywa w Polsce co najmniej 5 lat
 • Posiada stabilne i regularne źródło dochodu
 • Posiada ubezpieczenie zdrowotne
 • Posiada zameldowanie czasowe lub posiada prawo do lokalu

Takie zezwolenie uprawnia do pobytu stałego w Polsce na czas określony do 5 lat. Na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego w Polsce, cudzoziemiec może pracować tylko na terenie Polski. Zezwolenie takie jednak uprawnia go do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy w celach turystycznych.

POBYT STAŁY

Zezwolenie na pobyt stały może otrzymać każdy cudzoziemiec który:

 

 • Jest dzieckiem cudzoziemca, który ma zezwolenie na pobyt stały lub jest rezydentem i jest pod jego opieką rodzicielską
 • Jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką
 • Jest osobą pochodzenia polskiego i planuje osiedlić się w Polsce na stałe
 • Pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polski
 • Jest ofiarą handlu ludźmi
 • Udzielono mu w Polsce azylu
 • Posiada ważna kartę Polaka i chce osiedlić się w Polsce

Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas określony do 10 lat, podobnie jak przy zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego , cudzoziemiec może pracować tylko w Polsce. Pobyt uprawnia go również do podróżowania do krajów Schengen do 3 miesięcy w celach turystycznych.

Aktualności

Sprawdź aktualności na Facebooku Lex Patronum Kraków:

fb

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Publikacje Kancelarii Lex Patronum w mediach

Sprawdź: