Czy na pełnoletnie dziecko należy płacić alimenty?

W powszechnej opinii panuje błędne przekonanie, iż z chwilą osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko rodzice nie muszą już opłacać na nie alimentów.
Zauważyć należy, iż obowiązek regulowania alimentów nie kończy się w żadnym określonym czasie. W polskim prawie rodzinnym nie ma żadnej podstawy prawnej z której można by wywodzić, że z chwilą osiągnięcia 18 roku życia ustaje obowiązek alimentacyjny rodzica względem pełnoletniego dziecka.
Co do zasady uprawniony do otrzymywania alimentów po osiągnięciu 18 roku życia, powinien je nadal otrzymywać o ile kontynuuje naukę. Gdy uprawniony edukuje się jedynie na pokaz, nie osiąga pozytywnych wyników a jego nauka przedłuża się w czasie, rodzic może powołać się na przytoczone okoliczności w pozwie o uchylenie alimentów.
Odchodząc jednak od kwestii nauki, jeżeli pełnoletnie dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymywać rodzic w określonych wypadkach ma możliwość zdjęcia z siebie obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli zatem dziecko nie podejmuje bowiem działań celem uzyskania finansowej niezależności, rodzic może wnieść do sądu powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Ponadto w przypadku kiedy dziecko chce wybrać się na kosztowne studia zaoczne a rodziców najzwyczajniej na to nie stać może to być przesłanką do zmniejszenia lub nawet uchylenia alimentów.
Nic nie przychodzi jednak samo, jeżeli sąd w wyroku ustalającym obowiązek alimentacyjny nałożył na nas obowiązek regulowania alimentów, jedyną opcją na jego zmianę (bądź całkowite uchylenie) jest wniesienie własnej sprawy do sądu. Sporządzenie odpowiedniego pozwu powinno się zostawić jednak specjalistom. Wykwalifikowany prawnik pomoże nam odsunąć na bok negatywne emocje, dobierze odpowiednią strategię procesową a także przedstawi rzetelną informację, jakie dowody powinniśmy przedstawić w sądzie.

Lex Patronum Kancelaria Prawna świadczy profesjonalną pomoc w sprawach rodzinnych. Niezależnie od tego czy jesteś zobowiązanym do płacenia alimentów czy też powinieneś je dostawać zwróć się do nas o poradę. Z chęcią pomożemy Tobie i Twoim bliskim wyjść z trudnej sytuacji i wesprzemy Cię w postępowaniu sądowym.

Scroll to Top Call Now Button