9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia od Pon. - Pt.

+48 535 882 478

Umów się na konsultację

Facebook

Fundacja

Kontakt

Szukaj

Sprawnie i rzetelnie przeprowadzimy proces rejestracji Twojej spółki. Możesz nam zaufać.

– Kancelaria Prawna LexPatronum

Służymy pomocą zarówno w tradycyjnym pisemnym procesie rejestracji tj. sporządzeniu projektu umowy spółki i wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych do sądu rejestrowego jak internetowym.

To w rzeczywistości spółka komandytowa w której, komplementariuszem jest spółka z o.o. Spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

Służymy pomocą zarówno w tradycyjnym pisemnym procesie rejestracji tj. sporządzeniu projektu umowy spółki i wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych do sądu rejestrowego jak internetowym.

Przgotujemy projekt statutu spółki, który zostanie następnie wkomponowany w treść aktu notarialnego. Nasz zespół przygotuje również wszelkie wymagane formularze rejestrowe, niezbędne do prawidłowego zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>

Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą w przygotowaniu projektu statutu spółki, innych dokumentów wymaganych do jej prawidłowego założenia, a także w wypełnieniu wszelkich niezbędnych formularzy zgłoszeniowych do Krajowego rejestru sądowego.

Kancelaria służy pomocą w przygotowaniu umowy zabezpieczającej interesy wspólników pod względem prawnym i podatkowym a także wypełni za Państwa całą wymaganą przepisami dokumentację zgłoszeniową.

Przygotujemy umowę spółki cywilnej, która określa zasady jej działalności i zabezpiecza interesy każdego z wstępujących do niej wspólników.

Zajmiemy się sporządzeniem umowy spółki partnerskiej zabezpieczającej odpowiednio interesy partnerów pod względem prawnym i podatkowym. Nasz zespół w sposób profesjonalny przygotuje również dla Państwa wszelkie przewidziane przez ustawodawcę formularze zgłoszeniowe.

Korzystając z usług Wirtualnego Biura przy rejestracji jednoosobowej działalności wynagrodzenie przysługujące Kancelarii to tylko kwota 300 zł netto.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego, pozwala na wykazanie przed potencjalnymi kontrahentami i klientami, iż nasza działalność jest poważna i przejrzysta. Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem w przeważającej mierze jawnym, dzięki któremu każdy zainteresowany może sprawdzić podstawowe informacje na temat prowadzonej przez nas działalności. Proces rejestracji spółki, za każdym razem przebiega w inny sposób. W zależności od tego czy mamy do czynienia ze spółką osobową (spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) czy też kapitałową (spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), przebieg rejestracji jest mniej lub bardziej skomplikowany.

 

W stosunku co do niektórych spółek, ustawodawca przewidział wymóg sformułowania ich umowy (lub statutu) w formie aktu notarialnego. Do tych spółek zaliczamy:

 

– spółkę komandytową,
– spółkę komandytowo-akcyjną,
– spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
– spółkę akcyjną.

 

Trzy najbardziej rozpowszechnione w naszym kraju spółki czyli jawna, komandytowa i z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą natomiast zostać zarejestrowane za pośrednictwem sieci Internet. Rejestracja spółki jest procedurą mimo wszystko dość skomplikowaną i trwa to od dwóch do czterech dni roboczych.

 

Niezależnie od rodzaju spółki i wewnętrznych jej uwarunkowań, jej powstanie należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia siedziby spółki, oprócz umowy lub statutu złożyć należy również odpowiednie formularze, zawierające szczegółowe dane dotyczące nowo powstającego podmiotu.

 

Przebieg procesu rejestracji spółki, wymaga precyzyjności oraz wiedzy z zakresu Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw szczegółowych. Osoba nie posiadająca wykształcenia prawniczego, może natknąć się w tej procedurze na szereg trudności, których nie rozwiązanie może finalnie doprowadzić do odmowy wpisu spółki do rejestru.

Skorzystaj z porad prawnych ONLINE – odpowiedź w 24h!

Skontaktuj się

Zadzwoń lub prześlij zapytanie

Usługi

Kancelaria Prawna Lex Patronum
  • Rejestracja Spółek
  • Upadłość Firmy
  • Upadłość Konsumenta
  • Obsługa Obcokrajowców
  • Porady Prawne Online
  • Odszkodowania