9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia od Pon. - Pt.

+48 535 882 478

Umów się na konsultację

Facebook

Fundacja

Kontakt

Szukaj
 

Spółka Komandytowo-Akcyjna

Sp. K.A.

Spółka komandytowo-akcyjna

 

– jest spółką mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) zaś co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Wymagany przepisami prawa kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej wynosi 50 000 zł. Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką przewidzianą dla wspólników mających pomysł, chęć jego realizacji oraz dysponujących   odpowiednimi środkami. Udział akcjonariuszy sprawia, iż spółka nie jest ściśle zhermetyzowana i ma dość płyną zmienność składu osobowego. Spółka komandytowo-akcyjna pomimo, iż zaliczana jest przez ustawodawcę do spółek osobowych prawa handlowego, zawiera wiele elementów przewidzianych dla spółek kapitałowych. W spółce komandytowo-akcyjnej walnym organem decyzyjnym jest zgromadzenie wspólników. Dla sprawnego funkcjonowania i kontrolowania działalności przedsiębiorstwa istnieje możliwość powołania rady nadzorczej (w spółkach w których występuje powyżej 25 akcjonariuszy, jej powołanie jest obowiązkowe). Podobnie jak inne spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa) spółka ta powstaje dopiero z chwilą wpisu do rejestru. Zasady funkcjonowania spółki komandytowej muszą zostać uregulowane w jej statucie, sporządzanym w formie aktu notarialnego. Osoby podpisujące statut stają się założycielami spółki. Aby statut nabrał mocy prawnej, muszą podpisać się pod nim wszyscy komplementariusze.

 

Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą w przygotowaniu projektu statutu spółki, który zostanie następnie wkomponowany w treść aktu notarialnego. Nasz zespół przygotuje również wszelkie wymagane formularze rejestrowe, niezbędne do prawidłowego zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Chcesz sprawnie zarejestrować spółkę komandytowo-akcyjną?

Skontaktuj się

Zadzwoń lub prześlij zapytanie

Usługi

Kancelaria Prawna Lex Patronum
  • Rejestracja Spółek
  • Upadłość Firmy
  • Upadłość Konsumenta
  • Obsługa Obcokrajowców
  • Porady Prawne Online
  • Odszkodowania
a

Spółka Komandytowa

Optymalizacja podatkowa, bezpieczny zysk, ograniczenie odpowiedzialności wspólnika, brak kapitału minimalnego. Zarejestruj w Kancelarii Lex Patronum.

ZAREJESTRUJ
a

Spółka Akcyjna S.A.

Akcjonariusze w zależność od ilości posiadanych akcji, mają mniejszy lub większy wpływ na jej funkcjonowanie. Kapitał zakładowy to min. 100 000 zł

ZAREJESTRUJ
a

Spółka Jawna sp.j.

Proste prowadzenie działalności, przystępne formy opodatkowania, niskie koszy, idealne rozwiązanie dla rodzinnego biznesu.

ZAREJESTRUJ