9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia od Pon. - Pt.

+48 535 882 478

Umów się na konsultację

Facebook

Fundacja

Kontakt

Szukaj
 

Spółka Komandytowa

Sp. k.

Spółka Komandytowa – sp.k.

Spółka komandytowa to spółka w której wspólnicy prowadzą wspólne przedsiębiorstwo, aczkolwiek odpowiedzialność jednego z nich – komandytariusza jest ograniczona do wysokości tzw. sumy komandytowej. W przypadku braku możliwości zaspokojenia wierzycieli z majątku spółki, drugi ze wspólników zwany komplementariuszem, za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. To jednak komplementariusz prowadzi co do zasady wszelkie sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako jej pełnomocnik. Spółka komandytowa to zatem w założeniu spółka w której jeden ze wspólników ma pomysł, chce go realizować poprzez własną pracę, drugi zaś pragnie dofinansować działalność bez ponoszenia zbędnego ryzyka gospodarczego. Zasady funkcjonowania spółki określa jej umowa, która w przypadku spółki komandytowej powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Celem odpowiedniego jej zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, należy przedłożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce jej przyszłej siedziby, odpowiednio wypełnione formularze. W dokumentach tych należy w sposób sformalizowany przedstawić ogół informacji dotyczących zasad funkcjonowania nowo powstającego podmiotu. Kancelaria Lex Patronum służy pomocą w przygotowaniu projektu umowy spółki komandytowej, który zostanie następnie wkomponowany w treść aktu notarialnego. Nasz zespół służy także pomocą w przygotowaniu odpowiednich formularzy zgłoszeniowych do sądu rejestracyjnego.

 

Ustawodawca celem przyśpieszenia procesu rejestracji spółki komandytowej przewidział również możliwość jej rejestracji za pośrednictwem sieci Internet. Procedura rejestracji internetowej, skraca czas rejestracji do prognozowanych siedmiu dni roboczych a także wiąże się ze znacznie niższą opłatą sądową (350 zł).       

     

Kancelaria Lex Patronum, proponuje również powołanie spółki komandytowej w której komplementariuszem pozostaje wspólnik prowadzący działalność w formie spółki z o.o. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne ze względu na zasady odpowiedzialności prawnej a także złagodzenie formy opodatkowania.

Chcesz sprawnie zarejestrować spółkę komandytową?

Skontaktuj się

Zadzwoń lub prześlij zapytanie

Usługi

Kancelaria Prawna Lex Patronum
  • Rejestracja Spółek
  • Upadłość Firmy
  • Upadłość Konsumenta
  • Obsługa Obcokrajowców
  • Porady Prawne Online
  • Odszkodowania
a

Spółka z o.o. sp.k.

Korzystne rozwiązanie ze względu na zasady ponoszenia odpowiedzialności wobec potencjalnych wierzycieli, ale także ze względów podatkowych i finansowych.

ZAREJESTRUJ
a

Spółka K.A.

Prowadzenie firmy, w której wobec wierzycieli za zobowiązania co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, a jeden jest akcjonariuszem.

ZAREJESTRUJ
a

Spółka Akcyjna S.A.

Akcjonariusze w zależność od ilości posiadanych akcji, mają mniejszy lub większy wpływ na jej funkcjonowanie. Kapitał zakładowy to min. 100 000 zł

ZAREJESTRUJ