9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia od Pon. - Pt.

+48 535 882 478

Umów się na konsultację

Facebook

Fundacja

Kontakt

Szukaj
 

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Lex Patronum

 

Analiza i sporządzanie umów z zakresu prawa pracy

 

W zależności od charakteru stanowiska związanego z nowo zatrudnianym pracownikiem warto sporządzić odpowiednią umowę o pracę, która odpowiednio zabezpieczy obie strony stosunku pracy. W działalności innowacyjnej, stosującej wyspecjalizowane środki produkcji niezbędnym jest posługiwanie się umowami o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W działalności wytwórczej natomiast należy odpowiednio zadbać o uregulowanie kwestii praw autorskich i praw zależnych. Skonstruowanie odpowiedniej umowy z pracownikiem jest niezbędne w profesjonalnym obrocie pomiędzy przedsiębiorcami.

 

Spory pracownicze

 

Praca determinuje niemalże wszelkie dziedziny naszego życia. Na tym polu może dochodzić również do konfliktów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Przykładowe spory związane z tą sferą stosunków prawnych mogą wiązać się z roszczeniami majątkowymi czy też z kwestiami rozwiązywania stosunku pracy. W dynamicznie rozwijającym się świcie zdążają się również negatywne zjawiska takie jak mobbing czy dyskryminacja. Pomoc prawnika niezbędna pracownikowi może przydać się również pracodawcy. Sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontrolnych, wypowiedzeń umów czy też dochodzenie roszczeń odszkodowawczych to domena którą należy pozostawić specjaliście biegłemu w prawie pracy.

 

Odwołania od decyzji ZUS

 

Każdemu niezadowolonemu z rozstrzygnięcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie to jest jednak pismem sformalizowanym dla którego skutecznego wniesienia należy wypełnić szereg przesłanek formalnych właściwych dla pisma procesowego. Po złożeniu odwołania ZUS ma 30 dni na ponowne przeanalizowanie sprawy – może wtedy zmienić lub uchylić wydaną przez siebie decyzję. Jeśli zmieniona decyzja zadowala składającego odwołanie, ZUS nie nadaje sprawie dalszego biegu. Zakład wydaje nową decyzję, w której uchyla poprzednią. Natomiast w przypadku nieuwzględnienia odwołania (w całości lub w części) sprawa musi zostać przekazana do sądu wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni od otrzymania odwołania. Jeśli w ciągi 60 dni od dnia złożenia odwołania ZUS nie podejmie żadnych działań, można wnieść do sądu skargę na bezczynność Zakładu. Niekorzystne rozstrzygnięcia organu rentowego mogą dotyczyć ustalania prawa do emerytury, renty czy też innego rodzaju świadczeń. Warto w takim przypadku zawalczyć o należne nam prawa korzystając z pomocy wyspecjalizowanego prawnika.

Szukasz rzetelnych usług z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych?

Skontaktuj się

Zadzwoń lub prześlij zapytanie

Usługi

Kancelaria Prawna Lex Patronum
  • Rejestracja Spółek
  • Upadłość Firmy
  • Upadłość Konsumenta
  • Obsługa Obcokrajowców
  • Porady Prawne Online
  • Odszkodowania
a

Prawo Rodzinne

PRZEJDŹ
a

Prawo Cywilne

Przejdź
a

Prawo Administ.

Przejdź