9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia od Pon. - Pt.

+48 535 882 478

Umów się na konsultację

Facebook

Fundacja

Kontakt

Szukaj

Kompleksowa pomoc w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu i pracy obcokrajowca na terenie Polski.

Świadczymy fachowe doradztwo przy ubieganiu się o uzyskanie karty tymczasowego jak i stałego pobytu czasowego w Polsce.

Zajmujemy się przygotowywaniem zezwoleń na pracę dla obcokrajowców. Pomagamy również w uzyskaniu zaproszeń dla partnerów biznesowych za granicy.

Kompleksowe usługi związane z obsługą prawną przedsiębiorstw oraz innych podmiotów.

Sprawnie i rzetelnie przeprowadzimy proces rejestracji Twojej spółki. Możesz nam zaufać.

Dodatkowe usługi w których Lex Patronum Kancelaria Prawna udziela pomocy.

Potrzebujesz pomocy prawnej w celu zalegalizowania pobytu w Polsce?

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

 

Lex Patronum Kancelaria Prawna ma do zaoferowania kompleksowe usługi związane z obsługą prawną przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w zależności od potrzeb naszych Klientów.

 

Obsługa prawna firm obejmuje m.in. konsultacje w oddziale lub siedzibie klienta, udzielanie bieżących porad w formie korespondencji mailowej, konsultacji telefonicznych, oraz sporządzanie opinii prawnych. Ponadto, Kancelaria oferuje pośredniczenie wykwalifikowanych i doświadczonych pełnomocników w negocjacjach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, przeprowadza audyty prawne oraz reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji.

 

Dodatkowo Kancelaria oferuje pełen zakres działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa tj.:

– rejestracja spółek kapitałowych (spółki akcyjne, spółki z ograniczona odpowiedzialnością)

– rejestracja spółek osobowych (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska )

– tworzenie umowy i statutu spółki i ich zmiany,

– tworzenie i opiniowanie regulaminów wewnętrznych,

– rejestracja działalności gospodarczej,

– postępowania przed US, ZUS, KRS,

– pomoc prawna przy przygotowywaniu obrad organów spółek,

– opracowanie projektów uchwał,

– pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji oraz wiele innych usług prawnych związanych z działaniem przedsiębiorstwa.

 

Warto podkreślić, że dzięki szerokiej wiedzy pracowników naszej Kancelarii, mając na uwadze różnorodność i specyfikę poszczególnych branż, potrafimy dopasować sposób działania do potrzeb naszych Klientów, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich interesów.

 

PRAWO SPÓŁEK I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Przygotowywanie projektów uchwał

Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przygotowywaniu projektów uchwał organów spółek. Uchwały kolegialnych organów spółek stanowią czynności cywilnoprawne. Uchwały walnych zgromadzeń spółek są wielostronnymi czynnościami prawnymi, różniącymi się od umów tym, że dla ich podjęcia i skuteczności jest koniczne aby zostały sporządzone w odpowiedniej formie i przy zachowaniu odpowiedniej procedury. Niedochowanie odpowiedniego trybu zawierania uchwały może w konsekwencji skutkować możliwością jej zaskarżenia. Dzięki fachowej pomocy Kancelarii Lex Patronum wszelkie uchwały zostaną podjęte w zgodzie z przepisami prawa.

 

Procedura wyłączenia wspólnika

Zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółki ma zgodna współpraca wspólników. W przypadku spółek kilkuosobowych, prawo przewiduje w określonych przypadkach możliwość wyłączenia Wspólnika. Wyłączenie może nastąpić, o ile zaistnieją ku temu ważne przyczyny uniemożliwiające lub poważnie utrudniające prawidłowe funkcjonowanie spółki. Może być to zarówno nadużywanie przez wspólnika uprawnień w spółce, jak i niewywiązywanie się przez niego z obowiązków wobec spółki spowodowane m.in. długotrwałą chorobą wspólnika, pobytem za granicą, a także konfliktem z pozostałymi wspólnikami. Lex Patronum Kancelaria Prawna oferuje pomoc prawną zarówno wspólnikom chcącym wyłączyć nierzetelnego wspólnika, jak również osobom, którym grozi niesłuszne lub bezprawne wyłączenie.

 

Ochrona konkurencji

Zgodnie z zapisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, osobami uprawnionymi do dochodzenia roszczeń są tylko przedsiębiorcy, chociaż czyny nieuczciwej konkurencji to według ustawy również działania naruszające interesy konsumentów. Z istoty wolnego rynku wynika bowiem, że zachowania przedsiębiorców, które są nieuczciwe wobec konsumentów, zagrażają interesom przedsiębiorców konkurencyjnych. Wśród skonkretyzowanych czynów nieuczciwej konkurencji znajdują się zachowania wymierzone wprost w konkurentów rynkowych takie jak rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości o innym przedsiębiorcy, naruszenie jego tajemnicy czy też utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Nasz zespół prawników posiada niezbędne doświadczenie w zakresie reprezentowania interesów przedsiębiorców poszkodowanych czynami nieuczciwej konkurencji oraz oskarżonych o popełnienie takich czynów.

 

Likwidacja spółek

Proces likwidacji spółki jest finalnym etapem jej funkcjonowania. Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przeprowadzeniu przez proces likwidacji spółki zarówno w sytuacji, gdy wspólnicy są zgodni, jak również w przypadku pozostawania wspólników w konflikcie co do sposobu zakończenia działalności i wzajemnych rozliczeń.

 

Przekształcenia spółek

Procedura przekształcenia spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu dotychczasowej pozycji rynkowej, nazwy czy uzyskanych pozwoleń. Przekształceniu mogą ulegać wszystkie spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółka cywilna, będąca jedynie stosunkiem obligacyjnym, a nie spółką prawa handlowego. Również przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić prowadzoną przez siebie działalność w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Przeprowadzenie procedury przekształcenia spółki wymaga zachowania szeregu czynności natury formalnej, wymagających wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa spółek handlowych i procedury cywilnej. Kancelaria Prawna Lex Patronum służy pomocą w przeprowadzeniu procedury przekształcenia spółki zarówno w zakresie doradztwa na etapie wyboru optymalnej formy prawnej dla prowadzonej przez Państwa działalności, jak i samej procedury przekształcenia oraz uzyskiwania wymaganych koncesji i zezwoleń.

 

Obsługa nieruchomości

Naszym klientom doradzamy i pomagamy w poszukiwaniu mieszkań, domów, lokali użytkowych, biur oraz magazynów. Dzięki zaangażowaniu pracowników Kancelarii LEX PATRONUM zaoszczędzą Państwo nie tylko czas, ale także pieniądze. Proces poszukiwania odpowiedniego budynku, spełniającego wszelkie oczekiwania zostanie znacznie skrócony, dzięki czemu pomieszczenia natychmiastowo będą do Państwa dyspozycji.

 

Rachunek bankowy

Przeprowadzamy szczegółowe porównanie wszystkich aktualnych ofert dotyczących zakładania rachunku bankowego w polskich bankach. Na podstawie analizy zaproponujemy Państwu najlepsze rozwiązanie pod względem jakości obsługi klienta, jak i pod względem ekonomicznym. Oferujemy jednocześnie pomoc w wypełnieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z otwarciem rachunku w wybranym banku.

Aktualności

Sprawdź aktualności na Facebooku Lex Patronum Kraków:

fb

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Publikacje Kancelarii Lex Patronum w mediach

Sprawdź: