9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia od Pon. - Pt.

+48 535 882 478

Umów się na konsultację

Facebook

Fundacja

Kontakt

Szukaj

Szeroka wiedza i praktyczne doświadczenie pracowników kancelarii pozwala nam właściwie dobrać działania prawne, żeby jak najskuteczniej zabezpieczyć interesy klientów biznesowych

Kompleksowe usługi związane z obsługą prawną przedsiębiorstw oraz innych podmiotów. Oferta jest zawsze zindywidualizowana w stosunku do potrzeb naszych Klientów.

Przygotowywanie projektów uchwał, procedura wyłączenia wspólnika, ochrona konkurencji, likwidacja spółek, postępowanie upadłościowe, przekształcenia spółek, prawo własności intelektualnej.

Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą w procesie upadłości oraz przygotowaniu wniosku, a także reprezentuje upadającą spółkę przed sądem.

Sporządzanie umów o pracę, zakaz konkurencji, spory pracownicze, zwolnienia grupowe.

Ściąganie należności jest jedną z naszych specjalizacji. Naszym klientom proponujemy szereg usług ułatwiających polubowną windykację należności.

Twój biznes potrzebuje pomocy prawnej?

Obsługa prawna firm obejmuje m.in. konsultacje w oddziale lub siedzibie klienta, udzielanie bieżących porad w formie korespondencji mailowej, konsultacji telefonicznych, a także sporządzanie opinii prawnych. Ponadto, Kancelaria oferuje uczestnictwo wykwalifikowanych i doświadczonych osób w negocjacjach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, przeprowadza audyty prawne, reprezentuje przed sądami i organami administracji.

Dodatkowo Kancelaria oferuje pełen zakres działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa:

 • Rejestrujemy spółki kapitałowe (spółki akcyjne, spółki z ograniczona odpowiedzialnością),
 • Rejestrujemy spółki osobowe (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerskie),
 • Współdziałamy w tworzeniu umowy (statutu) spółki i jego zmian,
 • Tworzymy i opiniujemy regulaminy wewnętrzne,
 • Pomagamy przy rejestracji działalności gospodarczej,
 • Kontaktujemy z urzędami: US, ZUS, KRS,
 • Oferujemy pomoc prawną przy przygotowywaniu obrad organów spółek,
 • Opracowujemy projekty uchwał,
 • Sporządzamy opinie prawne i księgowe,
 • Windykujemy należności wynikające z faktur i umów,
 • Tworzymy na życzenie Klienta wzory umów gospodarczych a także opiniujemy te przedstawiane naszym Klientom przez kontrahentów i inne podmioty,
 • Oferujemy pomoc prawną w uzyskaniu zezwoleń i koncesji oraz wiele innych usług prawnych związanych z szeroko pojętym działaniem przedsiębiorstwa.

Zakres usług proponowanych przedsiębiorcom obejmuje również ofertę z zakresu zamówień publicznych, która skierowana jest przez naszą Kancelarię do wszystkich podmiotów biorących udział w procedurze wydatkowania środków publicznych.

Warto podkreślić, że dzięki szerokiej wiedzy pracowników naszej Kancelarii, mając na uwadze różnorodność i specyfikę poszczególnych branż, potrafimy dopasować sposób działania do potrzeb naszych klientów, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich interesów.

Swoje usługi kierujemy nie tylko do przedsiębiorców działających na polskim rynku, ale również spółdzielni, jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji. Nie ograniczamy się jednak tylko do dużych podmiotów, swoją ofertę kierując również do małych i średnich przedsiębiorstw.

Aktualności:

Sprawdź aktualności na Facebooku Lex Patronum Kraków:

fb

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Publikacje Kancelarii Lex Patronum w mediach

Sprawdź: