INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Windykacja należności

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja – ściąganie należności jest jedną z naszych specjalizacji.

Klientom chcącym odzyskać pieniądze od nierzetelnych kontrahentów proponujemy szereg usług ułatwiających polubowną windykację należności.

Skupiamy się przede wszystkim na skutecznym i szybkim odzyskiwaniu pieniędzy od dłużników dbając o zabezpieczanie interesów naszych Klientów. Skuteczność działania zapewnia wysoki poziom świadczonych usług i mnogość narzędzi, którymi dysponuje Kancelaria w ramach procedury windykacji należności. Klient na bieżąco informowany jest o postępach Kancelarii w jego sprawie/sprawach, co ułatwia budowanie wzajemnego zaufania między Klientem a Kancelarią.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do potrzeb i życzeń Klienta, dzięki czemu w krótkim czasie jesteśmy w stanie doprowadzić do polubownego zakończenia sporu i zaspokojenia roszczeń klienta.

W przypadku braku możliwości polubownego odzyskania należności, Kancelaria oferuje pełen wachlarz usług prawnych związanych z postępowaniem sądowym. Doświadczony zespół prawników prawnych pomoże Państwu skompletować niezbędne dokumenty i sporządzi pisma procesowe, w tym w szczególności pozew. Przede wszystkim jednak Lex Patronum Kancelaria Prawna oferuje aktywny i pełny udział w postępowaniu sądowym, które prowadzi doświadczony adwokat bądź radca prawny w charakterze profesjonalnego pełnomocnika. W sprawach sądowych Klient informowany jest każdorazowo przez Kancelarię o kosztach postępowania sądowego, przewidywanym toku postępowania oraz  o uprawnieniach jakie daje mu określone orzeczenie wydane przez Sąd.

Monitoring płatności –  to usługa ściśle powiązana z windykacją należności od niewypłacalnych kontrahentów. Monitoring płatności polega na sprawowaniu stałej pieczy nad terminami płatności faktur Klienta. Dzięki stałej i systematycznej kontroli faktur prowadzonej przez naszych prawników mamy możliwość szybkiej reakcji na opóźnienia w zapłacie, co zapobiega przedawnieniu należności. Proponowana usługa dostępna jest w ramach abonamentów oferowanych dla Klientów biznesowych. Ponadto, Kancelaria wykonuje Monitoring płatności również w ramach osobnego zlecenia, natomiast w przypadku stałej współpracy proponujemy bardzo korzystne rabaty i liczne udogodnienia.

Pieczęć windykacyjna – to narzędzie dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Umieszczana jest na Państwa firmowych dokumentach: fakturach, rachunkach, notach, wezwaniach do zapłaty i innych. Pieczęć ta ma na celu uświadomienie odbiorcom konsekwencji wynikających z opóźnienia w zapłacie oraz przekazanie im informacji o współpracy z profesjonalną Kancelarią Prawną. Korzyści jakie wynikają z pieczęci windykacyjnej to przede wszystkim wzrost dyscypliny płatniczej kontrahentów oraz poprawa płynności finansowej dzięki zmobilizowaniu kontrahentów do terminowej zapłaty.

Back to top