INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Usługi prawne

Porady prawne

Kancelaria Lex Patronum służy pomocą w szerokim spektrum spraw z różnych dziedzin prawa. Porad udzielamy w siedzibie Kancelarii, telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu. Niezależnie od zagadnienia nasz zespół doświadczonych prawników dołoży wszelkich starań, by udzielić Państwu wyczerpującej odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości. Nasi prawnicy dokonają wszechstronnej analizy dostarczonej przez Państwa dokumentacji i przedstawią Państwu optymalną z punktu widzenia Państwa interesów drogę do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Sporządzanie pism procesowych

Lex Patronum Kancelaria Prawna zatrudnia i współpracuje z kadrą wykwalifikowanych, doświadczonych i dynamicznych prawników. Szerokie spektrum zagadnień, w jakich specjalizują się nasi prawnicy pozwala nam na zapewnienie klientom kompleksowej obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Oferujemy pełną obsługę prawną spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego, karnego i administracyjnego. Na zlecenie klienta sporządzamy wszelkie pisma procesowe wszczynające postępowania, takie jak:

  • Pozew,
  • Zawezwanie do próby ugodowej,
  • Wnioski i zawiadomienia,

W razie konieczności wstępujemy do toczących się postępowań w charakterze pełnomocnika sporządzając niezbędne środki odwoławcze, w tym:

  • Apelacje,
  • Odwołania,
  • Zażalenia,
  • Skargi,
  • Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy,

Zawsze bierzemy pod uwagę oczekiwania klienta, jak również dokonujemy realnej oceny merytorycznej danej sprawy, dzięki czemu mogą Państwo w pełni świadomie podjąć decyzję dotyczącą podejmowanych kroków i związanego z tym ryzyka.

Reprezentacja

Zapewniamy Państwu asystę profesjonalnego pełnomocnika procesowego w postępowaniu przed sądem lub organem administracji. Fachowa i aktywna pomoc doświadczonego pełnomocnika wydatnie zwiększy Państwa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

Sporządzanie umów

Większość czynności dokonywanych pomiędzy osobami fizycznymi czy też prawnymi, wymaga odpowiedniego uregulowania umową. Celem zabezpieczenia interesów strony do umowy muszą zostać jednak zawarte odpowiednie klauzule. Klauzulę mogą dotyczyć kar umownych, odstępnego, zadatku, siły wyższej a także innych zasad. Kancelaria Lex Patronum pomoże Państwu w takim skonstruowaniu umowy, by była ona w pełni zgodna z prawem i zabezpieczała Państwa interesy przy równoczesnym poszanowaniu interesów kontrahenta, co z kolei pozwoli na jej sfinalizowanie.

Back to top