INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Windykacja należności

Windykacja – ściąganie należności jest jedną z naszych specjalizacji.

Jeżeli Klient chce odzyskać pieniądze od nierzetelnych kontrahentów proponujemy szereg usług ułatwiających polubowną windykację należności.

Skupiamy się przede wszystkim na skutecznym i szybkim odzyskiwaniu pieniędzy od dłużników dbając przede wszystkim o  zabezpieczanie interesów naszych Klientów.
Skuteczność działania zapewnia wysoki poziom świadczonych usług i mnogość narzędzi, którymi dysponuje Kancelaria w ramach procedury windykacji należności. Klient na bieżąco informowany jest o postępach Kancelarii w jego sprawie/sprawach, co ułatwia budowanie wzajemnego zaufania między Klientem a Kancelarią.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do potrzeb i życzeń Klienta, co zdaniem naszej Kancelarii zapewnia najlepszy sposób dla polubownego załatwienia sporów.

W przypadku kiedy niemożliwym okazuje się odzyskanie od dłużników należności polubownie, Kancelaria oferuje możliwość przygotowania Klienta do postępowania sądowego poprzez udzielenie pomocy w sporządzeniu pism procesowych w tym w szczególności pozwu oraz skompletowaniu niezbędnej dokumentacji.
Przede wszystkim jednak Lex Patronum Kancelaria Prawna oferuje aktywny i pełny udział w postępowaniu sądowym, które prowadzi doświadczony Adwokat bądź Radca Prawny w charakterze profesjonalnego pełnomocnika strony postępowania.
W sprawach sądowych Klient informowany jest każdorazowo przez Kancelarię o kosztach postępowania sądowego, przewidywanym toku postępowania oraz  o uprawnieniach jakie daje mu określone orzeczenie wydane przez Sąd.

Monitoring płatności –  to usługa ściśle powiązana z windykacją należności od niewypłacalnych kontrahentów. Monitoring płatności polega na sprawowaniu stałej pieczy nad terminami płatności faktur Klienta. Ciągła i systematyczna kontrola faktur prowadzona przez naszych prawników rodzi możliwość szybkiej reakcji na opóźnienie w zapłacie, co zapobiega przedawnieniu niektórych należności. Proponowana usługa dostępna jest w ramach abonamentów oferowanych dla Klientów biznesowych. Ponadto, Kancelaria wykonuje Monitoring płatności również w ramach osobnego zlecenia, natomiast w przypadku stałej współpracy proponujemy bardzo korzystne rabaty i liczne udogodnienia.

 

Pieczęć windykacyjna – to narzędzie dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Umieszczana jest na Państwa firmowych dokumentach: fakturach, rachunkach, notach, wezwaniach do zapłaty i innych. Pieczęć ta ma na celu uświadomienie odbiorcom konsekwencji wynikających z opóźnienia w zapłacie oraz przekazanie im informacji o współpracy z profesjonalną Kancelarią Prawną.
Korzyści jakie wynikają z pieczęci windykacyjnej to przede wszystkim wzrost dyscypliny płatniczej kontrahentów oraz poprawa płynności finansowej dzięki zmobilizowaniu kontrahentów do terminowej zapłaty.

Back to top