INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Spółka partnerska

Spółka partnerska

Zasady funkcjonowania spółki partnerskiej opierają się na regułach dotyczących działalności spółki jawnej. Podstawową cechą odróżniającą jednak spółkę partnerską od jawnej jest fakt, iż partner (wspólnik) nie odpowiada za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych
z przedmiotem działalności spółki. Podstawy działania spółki partnerskiej powinny zostać precyzyjnie sformułowane w umowie spółki, która sporządzana jest w zwykłej formie pisemnej. Umowa spółki partnerskiej określa zatem jej firmę (nazwę), siedzibę, określenie zawodów wykonywanych przez partnerów, ich wkłady, a także szereg innych wymogów przewidzianych przez ustawodawcę w Kodeksie spółek handlowych. Spółka partnerska powstaje z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zainicjowanie procedury rejestracyjnej poprzedzone jest pieczołowitym przygotowaniem szeregu formularzy określających szczegółowo wszelkie aspekty dotyczące zakładanej spółki. Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą
w przygotowaniu umowy spółki partnerskiej zabezpieczającej odpowiednio interesy partnerów pod względem prawnym i podatkowym. Nasz zespół w sposób profesjonalny przygotuje również dla Państwa wszelkie przewidziane przez ustawodawcę formularze zgłoszeniowe.

Back to top