INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) zaś co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Wymagany przepisami prawa kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej wynosi 50 000 zł. Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką przewidzianą dla wspólników mających pomysł, chęć jego realizacji oraz dysponujących odpowiednimi środkami. Udział akcjonariuszy sprawia, iż spółka nie jest ściśle zhermetyzowana i ma dość płyną zmienność składu osobowego. Spółka komandytowo-akcyjna pomimo, iż zaliczana jest przez ustawodawcę do spółek osobowych prawa handlowego, zawiera wiele elementów przewidzianych dla spółek kapitałowych. W spółce komandytowo-akcyjnej walnym organem decyzyjnym jest zgromadzenie wspólników. Dla sprawnego funkcjonowania i kontrolowania działalności przedsiębiorstwa istnieje możliwość powołania rady nadzorczej (w spółkach w których występuje powyżej 25 akcjonariuszy, jej powołanie jest obowiązkowe). Podobnie jak inne spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa) spółka ta powstaje dopiero z chwilą wpisu do rejestru. Zasady funkcjonowania spółki komandytowej muszą zostać uregulowane w jej statucie, sporządzanym w formie aktu notarialnego. Osoby podpisujące statut stają się założycielami spółki. Aby statut nabrał mocy prawnej, muszą podpisać się pod nim wszyscy komplementariusze. Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą w przygotowaniu projektu statutu spółki, który zostanie następnie wkomponowany w treść aktu notarialnego. Nasz zespół przygotuje również wszelkie wymagane formularze rejestrowe, niezbędne do prawidłowego zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Back to top