INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Spółka jawna

Spółka jawna

Spółka jawna to spółka w której Wspólnicy prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą. W ramach spółki jawnej, każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem i co do zasady każdy z nich ma prawo ją reprezentować. Umowa spółki jawnej jest sporządzana w zwykłej formie pisemnej
i powinna zawierać firmę (określenie spółki), jej siedzibę, przedmiot działalności a także prawidłowe określenie wnoszonych przez każdego ze wspólników wkładów. Spółka jawna powstaje dopiero z chwilą jej wpisu do rejestru. Zgłoszenie spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego wymaga prawidłowego uzupełnienia wielu formularzy przewidzianych przez ustawodawcę. Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą w przygotowaniu umowy zabezpieczającej interesy wspólników pod względem prawnym i podatkowym a także wypełni za Państwa całą wymaganą przepisami dokumentację zgłoszeniową. Klienci dysponujący podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym EPUAP (Kancelaria służy pomocą w ich uzyskiwaniu) mogą skorzystać z opcji rejestracji internetowej. Procedura internetowa skraca czas rejestracji do nawet dwóch dni roboczych, a także wiążę się z niższą stawką opłaty sądowej (350 zł zamiast 600 zł).

Korzystając z usług Wirtualnego Biura , rejestracja spółki jawnej w systemie online  to  tyko kwota 600 zł  netto.

 

Back to top