INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. to w rzeczywistości spółka komandytowa w której, komplementariuszem jest spółka z o.o. Spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorców nie tylko ze względu na zasady ponoszenia odpowiedzialności wobec potencjalnych wierzycieli, ale także ze względów podatkowych i finansowych. Zwrócić należy uwagę, iż spółka komandytowa nie podlega obowiązkowi odprowadzania podatku CIT. Koszty założenia spółki z o.o. sp. k w której jedyny wspólnik jest prezesem zarządu sp. z o.o. i jednocześnie komandytariuszem są jednak podwójne. Funkcjonowanie w ramach tego podmiotu wymaga bowiem założenia dwóch odrębnych spółek.

Celem uproszczenia i przyśpieszenia tego procesu, przewidziano możliwość zarejestrowania obu rodzajów spółek za pośrednictwem sieci Internet. Opcja ta skraca czas rejestracji i jest znacznie tańsza (koszt zarejestrowania jednej spółki wynosi 350 zł w wersji elektronicznej zamiast tradycyjnego 600 zł).

 

Back to top