INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Spółka cywilna

Spółka cywilna

Teoretycznie rzecz ujmując, spółka cywilna nie jest spółką, lecz swego rodzaju umową, dzięki której wspólnicy będący przedsiębiorcami przez wniesienie odpowiednich wkładów zobowiązują się dążyć do osiągnięcia założonego przez nich celu. Umowa spółki cywilnej musi zostać sporządzona na piśmie i zawierać przynajmniej podstawowe zasady jej funkcjonowania. Umowa spółki cywilnej powinna określać zatem zasady podziału zysku i uczestnictwa w stratach, reguły jej reprezentacji wobec osób trzecich, czas na jaki została powołana a także zasady jej rozwiązania. Wkład wspólnika może polegać zarówno na wniesieniu konkretnej kwoty pieniężnej jak i na wniesieniu do spółki własności lub innych praw a także świadczeniu usług na jej rzecz. Wspólnik samodzielnie nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może również domagać się podziału majątku spółki. Za zobowiązania powołanej spółki, każdy ze wspólników odpowiada solidarnie wespół z pozostałymi wspólnikami.

Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą w przygotowaniu umowy spółki cywilnej, określającej zasady jej działalności i zabezpieczającej interesy każdego z wstępujących do niej wspólników.


Back to top