INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową (minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej to 100 000 zł) w której wspólnicy (akcjonariusze) w zależność od ilości posiadanych akcji, mają mniejszy lub większy wpływ na jej funkcjonowanie. W ramach spółek akcyjnych działają największe przedsiębiorstwa, dysponujące dużym kapitałem i realizujące duże inwestycje. Bieżąca działalność spółki akcyjnej, w związku z rozdrobnieniem kapitału została w dużej mierze scedowana na jej organy – zarząd, którego zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja oraz na radę nadzorczą sprawującą stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zasady funkcjonowania organów a także wszystkie inne aspekty jej funkcjonowania powinny zostać ujęte w statucie spółki akcyjnej, sporządzanym w formie aktu notarialnego. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą zawiązania wszystkich akcji.

Lex Patronum Kancelaria Prawna służy pomocą w przygotowaniu projektu statutu spółki, innych dokumentów wymaganych do jej prawidłowego założenia, a także w wypełnieniu wszelkich niezbędnych formularzy zgłoszeniowych do Krajowego rejestru sądowego.

Back to top