INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Zakładanie Spółek

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego, pozwala na wykazanie przed potencjalnymi kontrahentami i klientami, iż nasza działalność jest poważna i przejrzysta. Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem w przeważającej mierze jawnym, dzięki któremu każdy zainteresowany może sprawdzić podstawowe informacje na temat prowadzonej przez nas działalności. Proces rejestracji spółki, za każdym razem przebiega w inny sposób. W zależności od tego czy mamy do czynienia ze spółką osobową (spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) czy też kapitałową (spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), przebieg rejestracji jest mniej lub bardziej skomplikowany. W stosunku co do niektórych spółek, ustawodawca przewidział wymóg sformułowania ich umowy (lub statutu) w formie aktu notarialnego. Do tych spółek zaliczamy:

  • spółkę komandytową,
  • spółkę komandytowo-akcyjną,
  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  • oraz spółkę akcyjną.

Trzy najbardziej rozpowszechnione w naszym kraju spółki czyli jawna, komandytowa i z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą natomiast zostać zarejestrowane za pośrednictwem sieci Internet. Rejestracja spółki jest procedurą mimo wszystko dość skomplikowaną i trwa to od dwóch do czterech dni roboczych. Niezależnie od rodzaju spółki i wewnętrznych jej uwarunkowań, jej powstanie należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia siedziby spółki, oprócz umowy lub statutu złożyć należy również odpowiednie formularze, zawierające szczegółowe dane dotyczące nowo powstającego podmiotu. Przebieg procesu rejestracji spółki, wymaga precyzyjności oraz wiedzy z zakresu Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw szczegółowych. Osoba nie posiadająca wykształcenia prawniczego, może natknąć się w tej procedurze na szereg trudności, których nie rozwiązanie może finalnie doprowadzić do odmowy wpisu spółki do rejestru.

Back to top