INFOLINIA: +48 535 882 478 / (12) 307 01 76

Dla cudzoziemców

LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE

1. Przygotowywanie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Lex Patronum Kancelaria Prawna udziela kompleksowej pomocy w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu i pracy cudzoziemca na terenie Polski. Nasza praca polega na skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, ich wypełnieniu i złożeniu do odpowiednich instytucji państwowych. Zakończenie naszego zadania ma miejsce w momencie otrzymania przez naszego klienta pozytywnej decyzji o możliwości zatrudnienia pracownika.

2 Karta Polaka

Karta Polaka

Czym dokładnie jest Karta Polaka?
To specjalny dokument wydawany cudzoziemcom przez polskie państwo. Posiadanie Karty Polaka jest świadectwem przynależności danej osoby do narodu polskiego. Warto wiedzieć, że otrzymanie Karty Polaka nie jest równoznaczne z jednoczesnym otrzymaniem obywatelstwa polskiego, czy też uzyskania prawa do stałego pobytu na terytorium Polski. Karta Polaka nie uprawnia również cudzoziemca do przekraczania granic Polski bez konieczności posiadania ważnej wizy.

Dlaczego warto ubiegać się o Kartę Polaka?

Karta Polaka daje cudzoziemcowi szereg takich samych uprawnień, z których na co dzień mogą korzystać obywatele Polski. Posiadacz tego dokumentu ma prawo do:

 • bezpłatnego otrzymania długoterminowej wizy pobytowej dającej możliwość wielokrotnego przekraczania polskiej granicy
 • podjęcia legalnej pracy na terytorium Polski bez obowiązku ubiegania się o zezwolenie na pracę
  prowadzenia własnej działalności gospodarczej w oparciu o te same prawa i zasady, co obywatele Polski
 • korzystania z bezpłatnego systemu szkolnictwa w Polsce na wszystkich poziomach nauczania. Karta Polaka uprawnia do ubiegania się o stypendia i pomoc skierowaną do cudzoziemców uczących się i studiujących na terenie Polski.
 • skorzystania w nagłych przypadkach z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych prawach jak obywatele Polski

Kto ma prawo ubiegać się o Kartę Polaka?

Prawo ubiegania się o Kartę Polaka przysługuje każdemu obywatelowi kraju wchodzącego kiedyś w skład Związku Radzieckiego. Cudzoziemiec musi jednocześnie spełnić następujące warunki:

 • cudzoziemiec powinien udokumentować swoje związki z Polską poprzez potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie przynajmniej podstawowym, jednocześnie uznając język polski za ojczysty. Oprócz tego niezbędne jest wykazanie znajomości i kultywowanie polskich tradycji oraz obyczajów
 • cudzoziemiec powinien złożyć w obecności konsula pisemną deklarację świadczącą o przynależności do narodu polskiego
 • cudzoziemiec powinien dowieść, że przynajmniej jeden z rodziców lub dziadków lub dwoje pradziadków było Polakami lub posiadało obywatelstwo polskie. Cudzoziemiec ma możliwość przedstawienia wydanego przez upoważnione do tego organizacje polskie zaświadczenia świadczącego o jego czynnym zaangażowaniu na rzecz rozwoju języka polskiego i kultury polskiej, wsparcia polskiej mniejszości narodowej w kraju jego zamieszkania w ciągu ostatnich 3 lat.

3. Uzyskiwanie Karty Pobytu w Polsce

Udzielamy pomocy w uzyskaniu Karty Pobytu, dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca podczas jego legalnego przebywania na terenie Polski. Świadczymy fachowe doradztwo przy ubieganiu się o uzyskanie karty tymczasowego jak i stałego pobytu czasowego w Polsce. Nasza oferta skierowana jest:

 • dla osób uczących się

Pomagamy osobom rozpoczynającym lub kontynuującym edukację w polskich placówkach oświatowych uzyskać kartę pobytu na podstawie dokumentów pochodzących ze szkół oraz uczelni wyższych.

 • prowadzących działalność gospodarczą.

W oparciu o dokumenty firmowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej pomożemy uzyskać kartę pobytu.

 • pracujących na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia

Z naszą pomocą kartę pobytu otrzyma każdy cudzoziemiec posiadający zatrudnienie w Polsce w postaci umowy o pracę lub umowy zlecenia, który spełnia wszystkie wymogi formalne. Na podstawie posiadanych, koniecznych do ubiegania się o kartę pobytu dokumentów oraz zaświadczeń, wystąpimy w imieniu naszego klienta o kartę pobytu, i będziemy monitorować na bieżąco jego status aż do jej wydania.

 •  w oparciu o zatrudnienie małżonka

Jeżeli jeden z małżonków posiada stałą pracę i spełnia określone wymagania finansowe a jego partner / partnerka nie pracuje można starać się dla niego / jej o przyznanie mu karty pobytu na podstawie dochodów osoby pracującej.

4. Nadawanie obywatelstwa polskiego

Nasza kancelaria służy Państwu pomocą oraz fachowym doradztwem w sprawach dotyczących ubiegania się o polskie obywatelstwo. Możliwość ubiegania się o nie to to znajomość języka polskiego w formie certyfikatu językowego oraz na podstawie:

 •  posiadania karty Polaka
  ( dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego, otrzymuje go osoba, która udowodni swój związek z krajem, posiada podstawową znajomość języka polskiego, podtrzymuje polskie tradycyjne, kulturę).
 • rezydencja w Polsce od przynajmniej 5 lat
  Skompletujemy i przygotujemy komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania obywatelstwa tym cudzoziemcom, których czas rezydentury w Polsce wynosi przynajmniej 5 lat ,
 •  pozostawanie w związku małżeńskim z Polakiem
  Doradzimy w sprawach formalnych każdej osobie, która przynajmniej od 3 lat pozostaje w związku małżeńskim lub też legitymuje się kartą pobytu

 

Zaproszenia dla obcokrajowców

Kancelaria Lex Patronum zajmuje się przygotowywaniem zaproszeń dla obcokrajowców, których chcą Państwo zatrudnić w swojej firmie, jak również dla partnerów biznesowych zza granicy, z którymi chcą państwo nawiązać współpracę i aby mogli przyjechać do Polski konieczne jest zaproszenie oraz wiza.

 1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy dla obcokrajowca.

Na Państwa potrzeby przygotujemy specjalne oświadczenie zezwalające na zatrudnienie obywateli Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, których chcą Państwo zatrudnić w Polsce a przebywają za granicą i aby móc pracować wymagane jest pozwolenie o pracę oraz wiza krajowa.

Zajmujemy się wszystkimi czynnościami proceduralnymi, kompletujemy i wypełnimy wszystkie dokumenty za klienta, oraz reprezentujemy go przed urzędami oraz instytucjami państwowymi.

 1. Zaproszenie biznesowe dla firmy.

Profesjonalnie przygotowane zaproszenie biznesowe skierowane dla partnera zagranicznego pozwoli mu na otrzymanie wizy umożliwiające przyjazd do Polski.

 1. Firmowe zaproszenie biznesowe wydawane przez wojewodę.

Chcąc współpracować z kontrahentami z zagranicy i umożliwić im przyjazd do Polski celem spotkań biznesowych, u niektórzy z nich wymagane jest posiadanie wizy. Uzyskanie jej i wydanie przez konsula należy potwierdzić po przez pokazanie zaproszenia firmowego zarejestrowanego u wojewody w spisie ewidencji zaproszę. Jako kancelaria prawna w pełni uzyskujemy takie zaproszenia dla naszych klientów.

 1. Firmowe zaproszenie dla pracownika wydane przez wojewodę.

Jeżeli chcą Państwo zatrudnić obcokrajowca, który przebywa zagranicą i aby przyjechał do Polski potrzebuje wizy konieczne może być zaproszenie zarejestrowane oraz wydane przez wojewodę. Jako kancelaria skompletujemy za Państwa wymagane dokumenty oraz wystąpimy z wnioskiem do wojewody o zaproszenie.

 

Rachunek bankowy

Przeprowadzamy szczegółowe porównanie wszystkich aktualnych ofert dotyczących zakładania rachunku bankowego w polskich bankach. Na podstawie analizy zaproponujemy Państwu najlepsze rozwiązanie pod względem jakości obsługi klienta, jak i pod względem ekonomicznym. Oferujemy jednocześnie pomoc w wypełnieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z otwarciem rachunku w wybranym banku.

 

Obsługa nieruchomości

Naszym klientom doradzamy i pomagamy w poszukiwaniu mieszkań, domów, lokali użytkowych, biur oraz magazynów. Dzięki zaangażowaniu pracowników Kancelarii LEX PATRONUM zaoszczędzą Państwo nie tylko czas, ale także pieniądze. Proces poszukiwania odpowiedniego budynku, spełniającego wszelkie oczekiwania zostanie znacznie skrócony, dzięki czemu pomieszczenia natychmiastowo będą do Państwa dyspozycji.

 

Back to top